Chorwacja

NAJPIĘKNIEJSZE WYBRZEŻE, NIEDOCENIANA PRZYRODA I TAK BLISKO!!!

CHORWACJA

Dzięki obiektom oferowanym przez nasze biuro w Chorwacji będą mieli Państwo okazję pojechać do tego pięknego kraju, poznać jego walory, widoki i smaki.

Hotele, apartamenty zapewniają udany wypoczynek nad morzem dla całej rodziny. Ośrodki zlokalizowane mamy na terenie całego wybrzeża chorwackiego i dzięki temu mają Państwo duży wybór i możliwości odwiedzenia wszystkich rejonów tego atrakcyjnego kraju.

Chorwacja to kraj zupełnie wyjątkowy. Dajemy Państwu do ręki klucz, którym mogą Państwo otworzyć drzwi do wspaniałego, nie przez wszystkich odkrytego jeszcze świata cudownych wakacji, blisko unikalnej przyrody, sympatycznych ludzi, oryginalnej kultury. Chorwacja leżąca nad Adriatykiem, to kraj o ogromnych walorach turystycznych, zarówno historycznych jak i przyrodniczych. Podczas urlopu w tym pięknym miejscu mogą Państwo zwiedzić wspaniałe miasta: Zagrzeb, Rovinj, Sibenik, Split, Trogir, Dubrownik, jak i Park Narodowy Kornati, Park Narodowy Krka i inne. Zróżnicowane wybrzeże z ponad tysiącem wysp i wysepek, to jeden z najpiękniejszych pod względem turystycznym krajów Europy: dobrze zachowane rzymskie i bizantyjskie zabytki, urocze średniowieczne miasteczka i porty, nadmorskie krajobrazy, wspaniała przyroda, tawerny z przysmakami śródziemnomorskiej kuchni, wspaniałe wina i gościnni mieszkańcy.

Obok wspaniałego, słonecznego wybrzeża można w Chorwacji również podziwiać dzikie pasma Alp, w których górskie rzeki wyżłobiły głębokie kaniony, a także malownicze jeziora, z których Plitvickie stanowi rzadko spotykany dziw natury.

Chorwacja dzieli się na następujące regiony: Istria, Kvarner, Dalmacja. Stolicą jest Zagrzeb, który liczy ok. milion mieszkańców. Inne duże miasta to Rijeka, Split, Pula, Zadar czy Dubrownik.

W Chorwacji znajduje się 8 parków narodowych, z których 7 położonych jest w pobliżu lub nad samym morzem. Najpopularniejszym jest Park Narodowy Jezior Plitwickich, który tworzy 16 jezior, będących powiązanymi z wodospadami, a otoczone bujnymi lasami. Na zachodnim wybrzeżu Istrii znajduje się Archipelag Wysp Brońskich, który tworzą 2 większe i 12 mniejszych wysepek gdzie w czasach starożytnych wypoczywali najbardziej znani ludzi. Najbardziej rozwiniętym skupiskiem wysp (150 wysp, wysepek i skał) jest park narodowy Kornati. Na południowy zachód od Dubrownika znajduje się Mljet R11; park narodowy i jednocześnie najbardziej zielona wyspa adriatycka. Kolejny park to Park Narodowy Krka położony na pięknej rzece Krka. Górzyste parki będące interesujące dla alpinistów i botaników to parki Welebitu Północnego, Risnjak i Palenica. W Chorwacji znajduje się 10 parków krajobrazowych, w tym 5 na wybrzeżu. Należą do nich: Biokovo, Kopaćki Rit, Lonjsko polje, Medvednica, Telaśćica, Welebit, Žumberak-Samoborsko gorje, Papuk, Ućka, Vransko jezero. Znajduje się również prawie 100 rezerwatów przyrody.

W Chorwacji znajdują się następujące obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO: Bazylika Eufrazyjska (Poreč), Pałac Dioklecjana (Split), stare miasto w Trogirze, Katedra w Sibeniku, stare miasto w Dubrowniku, park narodowy Jeziora Plitwickie.

WIZA, PRZEPISY WYJAZDOWE

KOMPAS POLAND informuje, że od 1 maja 2004 r. obywatele Rzeczpospolitej Polskiej korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG), z tego względu nie są wymagane dodatkowe dokumenty w postaci wizy do wjazdu na terytorium Chorwacji, a podróż może odbywać się jedynie z ważnym dowodem osobistym lub paszportem (proponujemy zabierać ze sobą paszport, ze względu na to, ze w niektórych sytuacjach może być wymagane okazanie paszportu). Pobyt obywatela Rzeczpospolitej Polskiej na terytorium tych krajów do 90 dni nie wymaga zgłoszenia. W przypadku małoletnich przejazd za granicę wymaga posiadania paszportu lub dowodu osobistego.

Przed podróżą należy uwzględnić także planowaną trasę tranzytu do kraju docelowego, która może uwzględniać kraje spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG).

Za każdym razem należy upewnić się, czy dokument (paszport, dowód osobisty) jest ważny, czytelny, w dobrym stanie technicznym oraz pozwalający jednoznacznie stwierdzić tożsamość.

KOMPAS POLAND informuje, że czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni (faktycznie zależy to od działania organu wydającego dokument). Wydanie paszportu następuje na wniosek złożony w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, a za granicą w placówce dyplomatyczno-konsularnej. Co do zasady opłata za wydanie paszportu na 10 lat wynosi 140 zł (zmniejszoną opłatę pobiera się m.in. od osób uprawnionych do ulgi, w tym np. emerytów, rencistów, studentów oraz za wydanie paszportu dla małoletniego).

Republika Chorwacji jest członkiem Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. Obywatel polski ma prawo wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt oraz pozostawać na terutorium Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu, jeżeli posiada ważny paszport lub dowód osobisty. Prawo pobytu na terytorium Republiki Chorwacji przez okres dłuższy, niż 3 miesiące mają osoby, które:

- są zatrudnione lub samozatrudnione (pracują na własny rachunek);

- posiadają ubezpieczenie zdrowotne oraz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;

- studiują na uczelni wyższej lub odbywają szkolenie zawodowe, posiadają odpowiednie ubezpiczenie zdrowotne oraz dowiodą oświadczeniem, że posiadają wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;

- są członkami rodziny obywatela państwa należącego do EOG spełniającego warunki z punktu 1, 2 i 3;

Pobyt trwający dłużej, niż 3 miesiące (w celu wykonywania pracy, łączenia rodziny, studiowania itp.) należy zgłosić najpóźniej 8 dni przed upływem trzymiesięcznego okresu pobytu we właściwej komendzie lub posterunku policji. Na podstawie zgłoszenia i okazania ważnego dokumentu podróży oraz potwierdzenia zatrudnienia (pozostawaniu w stosunku pracy) lub o samozatrudnieniu, studiowaniu, odbywaniu szkolenia zawodowego (w zależności od sytuacji) we właściwej komendzie lub posterunku policji wydaje się zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu tymczasowego (Potvrda o prijavi privremenog boravka). Przekraczanie granicy chorwackiej odbywa się na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno dorośli, jak i dzieci). W przypadku podróży samolotem należy sprawdzić, czy wybrane linie lotnicze wymagają przedstawienia paszportu przed wpuszczeniem na pokład. Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności ww. dokumentów, jednakże nie może być on krótszy, niż dozwolony okres pobytu (tj. 90 dni). Jeżeli przeciwko cudzoziemcowi prowadzone jest postępowanie karne lub wykroczeniowe, właściwe organy mogą tymczasowo zatrzymać jego paszport lub dowód osobisty, wydając w zamian pisemne zaświadczenie. Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, niebędąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać przy sobie uwiarygodnione pełnomocnictwo do sprawowania opieki, wraz z adresem i numerem telefonu prawnego opiekuna, sporządzone najlepiej w języku chorwackim lub angielskim.

Uwaga! Zaleca się także, aby osoby przybywające do Chorwacji, zwłaszcza tzw. tanimi liniami lotniczymi, w wypadku odwołania lotu, były przygotowane finansowo do ewentualnegopokrycia kosztów alternatywnego powrotu do kraju (sugerowana min. kwota 200 Euro/os. w gotówce lub na karcie płatniczej/kredytowej).

BEZPIECZEŃSTWO

Chorwacja jest krajem bezpiecznym dla cudzoziemców. Kradzieże i napady rabunkowe w miejscach publicznych zdarzają się rzadko. Należy jednak unikać pozostawiania dokumentów i rzeczy wartościowych na kempingach i w pokojach hotelowych oraz kwaterach prywatnych. Chorwacja nie jest stroną Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione. W rejonach graniczących z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną oraz w wysokich partiach gór pozostało wiele nierozbrojonych min i niewypałów. Z ostrożnością należy traktować oferty udziału w imprezach sportowych wysokiego ryzyka (canyoning, rafting itp.), ponieważ prawo chorwackie nie wymaga od osób prowadzących takie przedsięwzięcia żadnych świadectw kwalifikacji.Podczas wędrówek w lasach i górach Chorwacji wskazane jest poruszanie się wyznaczonymi szlakami. Należy chronić się przed występującymi masowo w lasach kleszczami, a podczas kąpieli morskich unikać meduz (często bardzo bolesne poparzenie może wywołać problemy z oddychaniem, wymioty lub utratę świadomości) oraz jeżowców. Zalecana jest kąpiel w specjalnych (gumowych lub plastykowych) butach wyposażonych w grube podeszwy, szczególnie na skalistych i kamiennych plażach.W terenach trudnodostępnych można spotkać jadowite węże. Szczególnie częste są dwa gatunki żmij (nosoroga zwana w Chorwacji poskokiem oraz zygzakowata, po chorwacku: riđavka). Zalecamy ostrożność. Żmija atakuje w sytuacji swojego zagrożenia.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Chorwacja uznaje polskie prawo jazdy. Należy obowiązkowo posiadać dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym i ważne ubezpieczenie OC. Wymagana nie jest tzw. Zielona Karta, ale w przypadku wyjazdu do Dubrownika, kiedy dwukrotnie przekracza się granicę Bośni i Hercegowiny jest ona wymagana. Kodeks drogowy zawiera wiele ściśle egzekwowanych przepisów, m.in.:
▪ zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (dla kierowców w wieku 16-24 lata oraz zawodowych, wykonujących pracę - 0,0 promili, dla pozostałych - 0,5 promila). Nieprzestrzeganie tego przepisu grozi karą pieniężną (700-2100 EURO), odebraniem prawa jazdy na rok lub dwa, a nawet karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy,
▪ zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego, z wyjątkiem systemu hands-free,
▪ obowiązek posiadania kasku dla uczestników ruchu drogowego korzystających z pojazdów jednośladowych,
▪ wysokie kary w stosunku do kierowców parkujących w niedozwolonych miejscach (rygorystycznie przestrzegane przez chorwacką policję drogową)

▪ obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach zajętych przez kierowcę
i podróżnych,
▪ obowiązek posiadania w pojeździe kamizelek odblaskowych dla kierowcy i pasażerów, trójkąta ostrzegawczego i apteczki,

Dopuszczalne prędkości na drogach publicznych:
- na autostradach do 130 km/godz.
- na drogach szybkiego ruchu do 110 km/godz.
- na pozostałych drogach do 90 km/godz.
- w miejscach zabudowanych do 50 km/godz.
- dla pojazdów holujących drugi pojazd do 40 km/godz.

W normalnych warunkach ruchu zabronione jest poruszanie się z prędkością poniżej 40 km/godz.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby poruszające się po drogach w Chorwacji wypożyczonymi skuterami i mopedami - przy braku doświadczenia w prowadzeniu takich pojazdów niezwykle łatwo spowodować wypadek. Informacje o stanie na drogach w języku chorwackim, angielskim, niemieckim i włoski umieszczone są na bieżąco aktualizowanej stronie internetowej: http://www.hak.hrhttp://map.hak.hr/

Telefon przy połączeniach z zagranicy lub z telefonów komórkowych +385 1 1987; +385 1 4640 800; HAK Centrum Informacji: + 385 62 777 777, 0-24

Chorwackie Radio w programie I podaje wiadomości w języku angielskim codziennie w godz. 8.03, 14.03, 20.03 oraz w niedzielę o 9.03; w programie II latem co godzinę podaje wiadomości o sytuacji na drogach w języku angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Bardzo ważne: obowiązek jazdy z włączonymi światłami obowiązuje w okresie zimowym (od 15 listopada do 15 kwietnia), natomiast zaleca się korzystanie ze świateł drogowych przez cały rok. Dodatkowo w okresie zimowym, niezależnie od stanu dróg, obowiązuje zimowe wyposażenie (4 zimowe opony lub 4 letnie opony o minimalnej głębokości bieżnika 4 mm i łańcuchy zimowe w bagażniku samochodu). Parkowanie w centrach miast jest odpłatne i niezwykle uciążliwe, szczególnie w przy obiektach zabytkowych. Sugeruje się pozostawianie samochodów na dużych parkingach poza centrami miast. Zaleca się - jeśli jest to możliwe - korzystanie z autostrad mimo, że są płatne, ale za to dużo bezpieczniejsze. Opłaty przyjmowane są i w kunach, i w euro, przy czym w tym drugim przypadku najczęściej reszta wydawana jest w kunach. Wprawdzie za autostrady się płaci, ale podróżuje się szybko i sprawnie, choć trzeba uważać na utrzymywanie dozwolonej prędkości jazdy. Na autostradach spotyka się dużo nieoznakowanych samochodów policyjnych tzw. ścigaczy. Przy czym nie należy sugerować się nagminnym przekraczaniem prędkości przez kierowców chorwackich. Obcokrajowcom jest bardzo trudno negocjować z patrolem policji. W drodze do Dalmacji i na półwysep Istria trzeba zwracać uwagę na silne wiatry, co zdarza się niestety dość często, nie tylko w sezonie jesienno-wiosennym. Zalecamy zwracanie szczególnej uwagi na przejazdy w górach na wiaduktach i mostach (oznakowanie podobne jak na lotniskach). Przy bardzo silnych wiatrach, ze względu na bezpieczeństwo podróżnych często zamykane są wybrane odcinki autostrad lub mosty.

W chorwackim Kodeksie Drogowym przewidziane są wysokie kary finansowe dla kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego. Wysokimi karami pieniężnymi, odebraniem prawa jazdy oraz pozbawieniem wolności zagrożone są wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu. Kary pieniężne egzekwowane są na miejscu popełnienia wykroczenia lub poprzez wpłatę na najbliższej poczcie. W przypadku niemożności uiszczenia kary funkcjonariusz policji może zatrzymać paszport i dokumenty pojazdu do czasu uregulowania należności. Kierowcę uczestniczącego w kolizji drogowej policja może skierować do sądu ds. wykroczeń (rozprawa ma miejsce tego samego dnia lub w dniu następnym po zdarzeniu). W przypadku wątpliwości, co do rzetelnego rozpoznania sprawy przez policję, poddanie się postępowaniu sądowemu pozostaje skuteczną drogą przedstawienia argumentów i dowodów na swoją korzyść. Zaleca się dołożenie starań w celu zapewnienia obecności świadków wydarzenia na rozprawie sądowej. Nie należy poddawać się sugestiom dot. zrzeczenia się prawa do przyznania obrońcy z urzędu lub prawa do zażalenia na wyrok.

Począwszy od 1 stycznia 2013 r. brawurową jazdę (jazdę pod wpływem większej ilości alkoholu we krwi (od 1,50g/kg), środków odurzających lub substancji psychotropowych, jazdę w niedozwolonym kierunku, wyprzedzanie kolumny samochodów w warunkach ograniczonej widoczności, jazdę z prędkością większą od dozwolonej o 50km/godz. w obszarze zabudowanym lub obszarze objętym ograniczeniem prędkości) stanowiącą zagrożenie życia lub zdrowia traktuje się jako przestępstwo i sankcjonuje karą pozbawienia wolności do 3 lat. Za przestępstwo uznaje się także wywołanie wypadku drogowego z poważnymi konsekwencjami (materialna szkoda znacznej wartości, ciężkie obrażenia ciała) i przewiduje kary pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 5 lat (do 12 lat za wywołanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym).

Wybierając się autem za granicę dobrze mieć wykupiony pakiet assistance. Posiadacze pakietów assistance podczas awarii pojazdu za granicą mogą liczyć (w zależności od wykupionego wariantu) na organizację i pokrycie kosztów holowania auta do najbliższego lub wskazanego przez nas warsztatu, ale również na nocleg w hotelu, kontynuowanie podróży samochodem zastępczym, pomoc tłumacza, który przez telefon pomoże porozumieć się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy. Zaletą takiej polisy jest to, że np. podczas awarii pojazdu w trakcie podróży samochodem, dzwonimy do naszego operatora assistance i on organizuje wszystkie usługi. Oczywiście trzeba się liczyć ze sporymi wydatkami na połączenia telefoniczne, ale ustalamy wszystkie szczegóły w języku ojczystym i nie musimy nerwowo dzwonić do znajomych, czy szukać warsztatu samochodowego na własną rękę. W zależności od wykupionego wariantu polisa assistance może zadziałać w razie wypadku, awarii, kradzieży i innych zdarzeń losowych.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

Nie ma ograniczeń. Trzeba pamiętać, że podczas podróży do Dubrownika i jego okolic przejeżdża się przez terytorium Bośni i Hercegowiny (odprawa graniczna na wydzielonych stanowiskach dla obywateli krajów członkowskich UE). Odcinki autostrad mogą być czasowo zamykane ze względu na silny wiatr, szczególnie w drodze z Zagrzebia na Istrię i do Dalmacji.

Telefon awaryjny do pomocy drogowej Chorwackiego Automobilklubu (HAK): +385 1987.

PRZEPISY CELNE

Zgodnie z prawem unijnym nie trzeba udowadniać, że alkohol i wyroby tytoniowe są przeznaczone na użytek własny (a nie w celach handlowych), jeżeli nie przekraczają one podanych ilości:

Za tytoń lub alkohol, który mieści się w granicach ilościowych dla użytku własnego, w państwie UE, do którego się udajemy nie musimy płacić akcyzy. W związku z przypadkami chorób epidemicznych na granicy chorwackiej mogą okresowo obowiązywać zaostrzone przepisy sanitarne. Nie wolno wwozić materiałów pirotechnicznych ani broni.

Przy wwozie psów i kotów konieczny jest paszport dla zwierzęcia wraz z zaświadczeniem o szczepieniach. Zwierzę powinno posiadać mikroczip lub tatuaż identyfikacyjny.

Przepisy chorwackie zezwalają na przywóz przez odwiedzających leków, także leków zawierających substancje narkotyczne, tylko w ilości niezbędnej na czas pobytu w Chorwacji, i tylko w wypadku posiadania dokumentacji medycznej (informacja o chorobie, recepta) uzasadniającej konieczność zażywania leku. Lista substancji objętych ograniczeniem:www.poslovniforum.hr/zakoni/zszod03.asp). Za niezastosowanie się do przepisów grożą poważne konsekwencje prawne.

800 papierosów

400 cygaretek

200 cygar

1 kg tytoniu

10 litrów wyrobów spirytusowych

20 litrów wina alkoholizowanego

90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego)

110 litrów piwa.

JĘZYK

chorwacki

WALUTA

Oficjalnym środkiem płatniczym jest kuna chorwacka (HRK). 1 kuna = 100 lip. kurs: 1 PLN = 1,7403 HRK (październik 2016).

Podróżując po krajach UE z gotówką w wysokości 10 000 Euro lub większą albo równowartością tej kwoty w innej walucie należy ten fakt zgłosić organom celnym.

KARTY KREDYTOWE

W większości hoteli, restauracji i sklepów są akceptowane następujące karty: American Express, Visa, Eurocard, MasterCard.

WYMIANA WALUTY OBCEJ

W bankach, w kantorach, poczcie i recepcjach hotelowych. Prowizja waha się od 0,5 do 3% .

TELEFON

Z Polski do Chorwacji: 00-385-kierunkowy miasta (bez zera) i numer abonenta.

Z Chorwacji do Polski: 00-48-nr kierunkowy miasta (bez zera) i nr abonenta.

NAJWAŻNIEJSZY NUMER TELEFONU: 112

Jeśli potrzebujesz szybkiej pomocy medycznej, straży pożarnej, policji lub innych służb i operatorów jednostek ratunkowych.

UBEZPIECZENIE

Wykupienie polisy jest obowiązkowe. Koszt ubezpieczenia: 4,50 PLN osoba/dzień. Przed wyjazdem do Chorwacji zaleca się zabranie ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa UE/EFTA.

W Chorwacji honorowane są karty EKUZ i na ich podstawie turyści z Polski w nagłych przypadkach objęci są bezpłatną podstawową opieką medyczną. Bezpłatna (lub odpłatna w wysokości symbolicznej) opieka medyczna przysługuje turystom z RP w ograniczonym zakresie, tylko w sytuacji nagłej, jako pierwsza niezbędna pomoc (wypadek, zasłabnięcie, przeziębienie itp.). Płaci się tylko udział własny (tzw. partycypację) podobnie jak obywatele chorwaccy (ok. 1-4% kosztu usługi medycznej). Zaleca się wykupienie polisy ubezpieczenia podróżnego, umożliwiającej pokrycie kosztów bardziej zaawansowanego leczenia i powrotu do kraju z wykorzystaniem transportu medycznego. Koszt prywatnej standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 20-30 EUR, a pobytu w szpitalu - ok. 50 EUR na dobę (bez kosztów ew. operacji oraz leków).

Apteki czynne w godz. 8.00-19.00 w dni robocze oraz do godz. 14.00 w soboty; w większych miastach są apteki dyżurne, czynne całą dobę.

PROM

Informacje o rejsach promów można otrzymać w JADROLINIJA RIJEKA na stronie internetowej www.jadrolinija.hr

ŚWIĘTA PAŃSTWOWE I DNI WOLNE

22.06., 25.06., 05.08., 15.05., 08.10

NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE

220 V/50 Hz

NURKOWANIE

W celu uprawiania nurkowania turystyczno - rekreacyjnego należy skontaktować się z centrum nurkowym, które zadba o Państwa bezpieczeństwo i udzieli informacji. Informację o nurkowaniu sportowym w Chorwacji: http://www.diving-hrs.hr/ .

KUCHNIA I POTRAWY

Przebogata kuchnia łącząca wpływy bałkańskie, europejski i tureckie. Wspaniałe potrawy z ryb, owoców morza, grillowane różnorodne mięsa oraz miejscowe wina zachęcają do spędzania czasu w knajpkach i restauracyjkach.

TEMPERATURY, KLIMAT:

Średnie temperatury (lipiec-sierpień)
- powietrza 24-25 oC
- morza 21-24 oC (czerwiec - wrzesień)

W Chorwacji występuje klimat umiarkowany. W części kontynentalnej jest podobny do klimatu w Polsce. Rejon Górskiego Kotaru to klimat górski. Na wybrzeżu zaś klimat śródziemnomorski (w lecie średnia temperatura maksymalna to ok. 30 stopni, minimalna 20). Na wybrzeżu Chorwacji zimy nie są mroźne, temperatura rzadko spada poniżej 0 stopni. Charakterystyczne dla wybrzeża są częste silne wiatry. Miesiące zimowe na wybrzeżu są mokre i wietrzne.

DOJAZD:

Trasy dojazdu do Chorwacji:

TRASA NR 1: Polska-Czechy (Jakuszce, Praga)-Austria (Linz, Salzburg)-Słowenia (Ljubljana, Postojna)-Chorwacja (Istria).

TRASA NR 2: Polska (Cieszyn)-Czechy (Ołomuniec, Brno)-Austria (Wiedeń, Graz)-Słowenia (Maribor)-Chorwacja (Zagrzeb, Karlovac, Plitvice, Zadar lub Karlovac, Rijeka).

TRASA NR 3: Polska-Słowacja (Koszyce)-Węgry (Miszkolc, Budapeszt)-Chorwacja (Varazdin, Zagrzeb, Karlovac, Plitwice, Zadar lub Karlovac, Rijeka)

WAŻNE WYDARZENIA

Letni Festiwal (Dubrownik

Splitskie Lato (Split)

Letni Festiwal (Zagrzeb)
Międzynarodowy Festiwal Dziecięcy (Šibenik)
Wieczory Muzyczne w kościele św. Donata (Zadar)
Festiwal Filmowy (Pula)
Muzyczne i Kulturalne Lato (Istria)
Lato na Wyspie Krk
Vinkovačka Jesen
Wieczory Barokowe (Varaždin)
Karnawał w Rijece

PRZYDATNE INFORMACJE

- osoby przyjeżdżające na plażę samochodami, powinny pozamykać wszystkie okna oraz drzwi pojazdu i nie zostawiać w nim żadnych wartościowych przedmiotów na widocznym miejscu;

- osoby przyjeżdżające na plażę rowerem, powinny zabezpieczyć swój pojazd przed kradzieżą przywiązując go do ogrodzenia, drzewa lub innego przedmiotu umocowanego na stałe;

- na plażę należy zabierać tylko najpotrzebniejsze przedmioty i jedynie niezbędną ilość pieniędzy,

- dokumentów osobistych i pieniędzy nie należy przechowywać w jednym miejscu, podobnie karty bankomatowej i zapisanego numeru PIN;jeżeli nie ma takiej potrzeby, pieniędzy ani wartościowych przedmiotów nie należy pokazywać innym;

- klucze z nazwami lub numerami apartamentów, pokojów lub pojazdów należy przechowywać w szczególnie bezpiecznym miejscu;

- rzeczy osobistych nie należy zostawiać bez nadzoru;

- należy zachować ostrożność wobec osób nachalnie oferujących swoją pomoc - nie wszystkie mają dobre intencje;

- w przypadku kradzieży należy najpierw przeszukać okolicę, a w przypadku odnalezienia portfela schować go do torby foliowej i zgłosić na policję (co może pomóc w odnalezieniu śladów), a o zdarzeniu niezwłocznie należy poinformować policję dzwoniąc pod numer telefonu 192.

Cudzoziemcy mogą realizować płatności kartami kredytowymi lub płatniczymi a także czekami podróżnymi w większości znanych banków i agencji turystycznych. Euroczeki i czeki bankowe należy wymieniać na kuny. Zagraniczne waluty można wymieniać na kuny w bankach, na poczcie oraz licznych punktach wymiany (mjenjačnica), a niewykorzystane kuny można wymienić na inną walutę. Banki są czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00, w soboty do godz. 13.00. Banki dyżurne w większych miastach czynne są także w niedzielę.

Chorwackie prawo obliguje sprzedawcę lub usługodawcę do wystawienia rachunku, a klienta do odebrania go. Rachunek należy mieć przy sobie w momencie opuszczania obiektu w którym dokonaliśmy zapłaty. Nieodebranie rachunku za zakupiony towar lub usługę jest karane mandatem wystawianym przez inspektorów służby skarbowej.

Nurkowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych akwenach bądź z wykupionym zezwoleniem na nurkowanie poza nimi. W parkach narodowych nurkowanie bez specjalnego zezwolenia chorwackiego ministerstwa ochrony środowiska jest niedozwolone.

Użytkownicy jachtów, żaglówek i łodzi motorowych powinni przed podjęciem żeglugi skontaktować się z najbliższym kapitanatem portu (lučka kapetanija) w celu wniesienia obowiązkowych opłat, przedstawienia listy załogi itp. (zwolnione są kajaki, rowery wodne oraz jednostki poniżej 3 m długości z silnikiem do 5 kW mocy). Przewóz pasażerów niezgodnie z określonymi limitami lub innymi przepisami na jachtach i łodziach motorowych traktowany jest rygorystycznie i grozi nawet przepadkiem łodzi na rzecz skarbu państwa.

Przestrzega się przed pochopnym korzystaniem z pozornie atrakcyjnych (bardzo tanich) ofert pośredników turystycznych, ze względu na ryzyko oszustwa. Zalecana jest także ostrożność przy korzystaniu z ofert turystycznych zamieszczanych na stronach internetowych przez właścicieli apartamentów w Chorwacji. Wycofanie wpłaconej zaliczki w przypadku zmiany okresu pobytu (np. jego skrócenia), czy w związku z nieodpowiednim standardem miejsca zakwaterowania może okazać się niemożliwe.

Nie wolno wydobywać muszli żywych mięczaków z dna morskiego.

W upalne dni nie wolno dopuścić do pozostawania osób - zwłaszcza dzieci - w samochodach na postoju dłużej, niż to jest niezbędne. Zbyt długie przebywanie w nagrzanym pojeździe może zagrażać zdrowiu i życiu!

Patrole polskiej Policji w Dalmacji W okresie sezonu turystycznego nad Wybrzeżem Adriatyku, w ramach projektu "Bezpieczny sezon turystyczny", służbę pełnią polscy policjanci. Wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami, w ramach patrolu międzynarodowego uczestniczą w patrolowaniu plaż, ulic miasta oraz dróg w okolicach Zadaru i Trogiru. Polscy policjanci wpływają pozytywnie na właściwe postępowanie miejscowej policji w sytuacjach kolizyjnych z udziałem obywateli RP.

Uwaga! W chorwackich restauracjach i hotelach nie wolno palić poza wyznaczonymi do tego specjalnymi miejscami. Grzywna za złamanie tego przepisu może wynosić nawet 130 Euro.

Sposoby na zapobieganie kradzieży na plaży, opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji:

W sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia wymagających natychmiastowej interwencji urzędu konsularnego na rzecz obywateli polskich poza godzinami pracy urzędu prosimy o kontakt:

TELEFON ALARMOWY AMBASADY RP W ZAGRZEBIU (00-385) 98-359-796

Konsul nie udziela informacji, w sprawach, które nie wymagają natychmiastowej pomocy i mogą być udzielone w godzinach pracy urzędu (np. paszportowe, wizowe, prawne itp.)

Telefony dyżurne HR:

Potrzebuję pomocy

centrum dyżurne 112

policja 192

straż pożarna 193

pogotowie 194

pomoc drogowa 1987

 

 • Dalmacja

  Dalmacja rozciąga się wzdłuż wybrzeża Adriatyku, ciągnie się od wyspy Pag po Zatokę Kotorską. Stanowi większość wybrzeża chorwackiego i tworzy pas o szerokości 50 km oraz oraz 400 km długości. Dalmacja obejmuje 1000 wysp przybrzeżnych, które zajmują powierzchnię ok. 13 tys. km2. Głównymi miastami D<...

  więcej >>
 • Istria

  Istria to półwysep w kształcie serca zanurzony w błękitnych wodach Morza Adriatyckiego. To niezwykle gościnny region o wyjątkowej kulturze. Istria zachwyca krystalicznie czystym morzem, zatokami i portami, malowniczymi miasteczkami. Istria to nie tylko morze, słoneczne wybrzeże, zatoczki i przystanie, to również wędrówki po p...

  więcej >>
 • Kvarner

  Kvarner to zatoka w północnej części Adriatyku, pomiędzy Istrią a północno-chorwackim wybrzeżem. Główne wyspy to Krk, Pag, Rab, Cres i Lošinj. Największe miastem jest Rijeka czyli jedno z większych miast w Chorwacji i jednocześnie znaczący port. Popularne miejscowości to Opatija, Rabac, Novi Vinodolski czy Crikvenica....

  więcej >>
 • Środkowa Dalmacja

  Dalmacja Środkowa rozciąga się wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Główne miasta Dalmacji Środkowej to: Omiś, Trogir, Split, Ruskamen, Brela, Baska Voda, Makarska, Tucepi, Igrane, Podgora, Zivogosce, Drvenik. Główne wyspy: Brac, Hvar, Solta, Vis, Ciovo.

  ...

  więcej >>
 • Północna Dalmacja

  Dalmacja Północna rozciąga się wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Rozpoczyna się Wyspą Pag a kończy miejscowościami Rogoznica i Marina. Nazywana jest "wrotami parków narodowych", gdyż jego położenie otwiera wrota do pięciu parków narodowych. Dalmacja Północna to wspaniałe miejsce wypoczynku i punkt wypadowy do parków narodow...

  więcej >>
 • Południowa Dalmacja

  Region Dalmacji Południowej rozpoczyna się na południe od miasta Gradac na końcu Riwiery Makarskiej. Ciągnie się wzdłuż granicy z Bośnią i Hercegowiną po Montenegro i Zatokę Kotor. Głównym miastem Dalmacji Południowej jest Dubrownik będący centrum życia kulturalnego o turystycznego. Inne miasta regionu to Cavtat, Orebi...

  więcej >>
 • Banjole

  Banjole to miejscowość letniskowa położona na Istrii, oddalona jest o 6 km od Puli. Jest tutaj czyste morze i wspaniałe plaże w połowie kamieniste i żwirowe. Banjole jest usytuowane na małym półwyspie z portami chronionymi naturalnie. Banjole posiada wiele za...
  więcej >>
 • Baska Voda

  Baška Voda znajduje się w samym środku wybrzeża adriatyckiego, na północny-zachód od Makarskiej (oddalona jest ok. 10 km). Posiada białe plaże żwirowe otoczone lasami piniowymi. Jest jednym z najpopularniejszych turystycznie miejsc w Ch...

  więcej >>
 • Biograd na Moru

  Biograd Na Moru to miasto w Dalmacji Północnej położone między Zadarem i Šibenikiem. Położone jest nad Morzem Adriatyckim naprzeciw wyspy Pašman. Centrum Biogradu leży na półwyspie otoczonym zatokami: od północy zatoką ...

  więcej >>
 • Brela

  Brela to miejscowość położona w Dalmacji Środkowej. Stała się ważnym celem podróży dzięki atmosferze, niezwykłym plażom, promenadzie pomiędzy sosnami i takimi hotelami jak: Bluesun Marina czy Bluesun Berulia. Brela powstała na gruzach osady rz...

  więcej >>
 • Crikvenica

  Crikvenica to miasto usytuowane w jednej z piękniejszych części Chorwacji, kilkadziesiąt kilometrów na południowy-wschód od Rijeki. Czyste powietrze i czyste morze sprawiają że Crikvenica jest idealnym miejscem dla rodzin. Plaże są złożone z zatok. Nazwa C...
  więcej >>
 • Dramalj

  ...
  więcej >>
 • Drvenik

  Drvenik to wioska rybacka położona na wybrzeżu w południowej Chorwacji na Riwierze Makarskiej, w zatoce Donja Uvala. Drvenik to miejscowość turystyczna z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, hotelem Quercus i obiektami gastronomicznymi. Szczególne znaczenie dla ...
  więcej >>
 • Dubrovnik - Cavtat

  Cavtat leży w południowej części wybrzeża chorwackiego i uchodzi za najładniejsze małe miasto na wybrzeżu wschodnim Morza Adriatyckiego. Położone jest w oazie Zupskiej Zatoki, chronione przez zbocza półwyspów Rat i Sustjepan. Cavtat to miasteczko z malowni...
  więcej >>
 • Dubrownik

  Dubrownik to przepiękne miasto położone na południu Dalmacji. Uważane jest za najpiękniejsze w Chorwacji, dlatego też często nazywane jest perłą Adriatyku. Starówka miasta widnieje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO dzięki swej architektur...

  więcej >>
 • Dubrownik - Mlini

  Miejscowość, która znajduje się na terenie zwanym Župa dubrovačka, w okolicy o bujnej, śródziemnomorskiej roślinności, a od samego Dubrownika dzieli ją 11 km. Region rolniczy i rybacki, dzięki pięknym plażom i harmonijnej przyrodzie jest ...

  więcej >>
 • Dubrownik - Plat

  Dubrownik to przepiękne miasto położone na południu Dalmacji. Uważane jest za najpiękniejsze w Chorwacji, dlatego też często nazywane jest perłą Adriatyku. Starówka miasta widnieje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO dzięki swej architekturze i zabytko...
  więcej >>
 • Duga Uvala

  Duga Uvala to miejscowość turystyczno-wypoczynkowa położona na Istrii, oddalona ok. 25 km od Puli na malowniczym obszarze pośród lasów. Jest tu piękne skaliste wybrzeże i kamienista plaża. Duga Uvala to spokojne miasteczko gdzie można uciec od codzienności i...
  więcej >>
 • Icići

  .

  ...
  więcej >>
 • Igrane

  Igrane to malownicza osada na wybrzeżu makarskim z licznymi hotelami takimi jak np. Hotel Punta, apartamentami czy domami wypoczynkowymi oraz piękną plażą. Wzdłuż plaży i promenady wybudowane są wille, kawiarnie, restauracje, sklepy. Położona jest ok. 2...

  więcej >>
 • Klek

  Klek to wioska turystyczna położona na północno-zachodnim wybrzeżu zatoki Klek-Neum nad Morzem Adriatyckim w Dalmacji Południowej. Dawniej była częścią Republiki Dubrownika. Dzisiaj mieszkańcy wioski zajmują się uprawą oliwek, warzyw i owoców, ponadto ry...
  więcej >>
 • Korcula

  Korčula uchodzi za najbardziej zieloną wyspę w Dalmacji. Najwyższe wzniesienie na wyspie to Glupca o wysokości 568 m. n.p.m. Powierzchnia to 270 km2. Korčula to szósta co do wielkości wyspa na Adriatyku. Oddalona jest o ok. 2 km od Półwyspu Pelješac. Linia br...
  więcej >>
 • Lanterna

  Ok 15 km. od miasta Poreč znajduje się turystyczna osada Laterna. Jest ona doskonale przygotowana dla turystów ze względu na szereg apartamentów, willi i kempingów. Znajdują się tam również liczne kompleksy sportowe, restauracje więcej >>

 • Makarska

  Makarska to miasto w Chorwacji znajdujące się w okręgu Split-Dalmacja, yo ośrodek ruchu turystycznego na Riwierze Makarskiej. Położona jest nad Adriatykiem, 60 km od Splitu oraz 140 km od Dubrownika, między miejscowościami Brela i Gradac, naprzeciw wysp Hv...

  więcej >>
 • Medulin

  Medulin to rybacka wioska na Istrii, oddalona o kilka kilometrów od Puli. W ciągu ostatnich dziesięcioleci stał się znaczącym centrum turystycznym na Istrii. Znajdują się tu takie hotele jak Belvedere, Medulin, Holiday i apartamenty m.in. Ai Pini. Miasteczko sł...
  więcej >>
 • Njivice

  Njivice

  ...
  więcej >>
 • Novi Vinodolski

  Novi Vinodolski to miasto położone nad Morzem Adriatyckim i znany kurort turystyczny. Położone jest jest 45 km od Rijeki w kierunku Zadaru. Novi Vinodolski znany jest z piaszczystej plaży w zatoce Lišanj, która otoczona jest lasem sosnowym. Jest to atrakcyjna mie...
  więcej >>
 • Novigrad

  Novigrad jest portem i miastem w Chorwacji leżącym nad Morzem Adriatyckim, na zachodnim wybrzeżu półwyspu Istria, 25 km od granicy ze Słowenią. Novigrad zajmuje obszar 27 km2. Gospodarka bazuje głównie na turystyce. Znajdują się tu hotele takie jak: Maestral...
  więcej >>
 • Omisalj

  Omišalj założony został w III wieku n.e. przez starożytnych Rzymian jako Fulfinium. Miasteczko wraz z Wyspą Krk należało do Republiki Weneckiej w latach 1480-1797. Później wchodziło w skład imperium Habsburgów. W Omišalj zachowana została bazylika wczesn...
  więcej >>
 • Opatija

  Opatija to miasto w Chorwacji, na półwyspie Istria (Primorsko-goranska županija); 7,8 tys. mieszkańców, 12,2 tys. łącznie z gminą Opatija (2001). Uzdrowisko letnie i zimowe nad morzem Adriatyckim, jedno z największych w Chorwacji. Osłonięte ...

  więcej >>
 • Orebic

  Orebić to miasteczko portowe położone na Półwyspie Pelješac, oddalone o ok. 100 km na zachód od Dubrownika. Centrum Orebić otaczają gaje cyprysowe, piniowe i oliwne oraz bujne ogrody. Miasteczko leży u stóp góry Sv. Ilija o wysokości 961 m. n.p.m. chroniąc...
  więcej >>
 • Orebic Pół‚wysep Peljesac

  Pelješac to półwysep położony w południowej części wybrzeża Chorwacji, na północny zachód od Dubrownika. To najdłuższy półwysep Dalmacji w dużej części zalesiony, z wieloma plażami, zatokami i fiordami. To pó...

  więcej >>
 • Pesedarje

  Pesedarje to miejscowość oddalona o 25 km na północny wschód od Zadaru. Znana jest ona z domowej kuchni i lokalnych specjalności. Pesedarje ma wiele piaszczystych i żwirowych plaż. Otoczona jest lasem sosnowym, który w letnie, gorące dni daje chłód. ...
  więcej >>
 • Petrcane

  Malownicza miejscowość leżąca pomiędzy starymi chorwackimi miastami Zadarem i Ninem. Swoim położeniem geograficznym umożliwia zwiedzanie wysp archipelagu zadarskiego i Parku Narodowego Kornati. Miłośnikom aktywnego wypoczynku Petrčane oferuje ró...

  więcej >>
 • Podgora

  Podgora to jedno najbardziej malowniczych miejscowości na Riwierze Makarskiej. Jest portowym miasteczkiem leżącym w Riwierze Makarskiej, mieszczącym się 12 kilometrów na południowy-wschód od centrum całego regionu R11; Makarskiej. Miasto usytu...

  więcej >>
 • Podstrana - Split

  Split położony jest w Dalmacji Środkowej. To miasto i duży port nad Morzem Adriatyckim znajdujący się na niewielkim półwyspie. Split jest drugim co do wielkości miastem Chorwacji, tuż po Zagrzebiu, natomiast największym w Dalmacji. Liczy ok. 200 t...

  więcej >>
 • Porec

  Poreč to jeden z największych ośrodków turystycznych w Chorwacji, położony na półwyspie Istria, w połowie zachodniego jej wybrzeża. Jest miastem turystyki, kultury, sportu i rozrywki, jednym z najstarszych na Istrii. W Poreču znajduje się wiele eleganckich ...
  więcej >>
 • Primosten

  Leży na półwyspie między zatokami Raduca i Primosten. Do głównych ekonomicznych czynności należy uprawa winorośli, drzew oliwnych, rybołówstwo i ruch turystyczny. W zatokach rozciągają się 2 duże plaże. Przed Primosztenem leży ki...

  więcej >>
 • Privlaka

  Nazwa Privlaka to starożytny termin chorwacki dla wąskiej części lądu, wypukłej w kierunku morza (przylądek). Miasteczko Privlaka zajmuje powierzchnię ok. 12 km2 z 3000 mieszkańców. Półwysep ma 7 km długości i ok. 4 km szerokości, znany&...

  więcej >>
 • Pula

  Pula leży na południowym krańcu półwyspu Istria, na którym jest miastem największym i najstarszym. Pula łączy w sobie nowoczesność i historię. Znajduje się tu wiele zabytków historycznych i kulturowych. Położona jest na siedmiu wzgórzach (Kaštel, Zaro,...
  więcej >>
 • Rabac

  Rabac to niewielkie turystyczne miasteczko, które zachowało atmosferę małej rybackiej wioski. Leży na wschodnim brzegu Istrii. W mieście znajduje się kilkanaście hoteli takich jak Miramar, Mimosa-Hedera czy Narcis. Początki turystyki przypadają na koniec XIX ...
  więcej >>
 • Rovinj

  Rovinj to piękna miejscowość w Chorwacji położona na zachodnim wybrzeżu półwyspu Istria, na południe od Zatoki Limskiej. Leży nad Morzem Adriatyckim. Jest jednym z najbardziej malowniczych miasteczek Chorwacji. Cieszy się długą tradycją. Powierzchnia Ro...
  więcej >>
 • Ruskamen

  Ruskamen jest małą turystyczną miejscowością w połowie drogi między Splitem i Makarską, 6 km od Omiś. Jest jednym z najpopularniejszych celów podróży dla surfingu. Tu znajduje się również jedna z najstarszych plaż dla naturyst&...

  więcej >>
 • Savudrija

  Savudrija jest osadą rybacką położoną na wybrzeżu Adriatyku, na półwyspie Istria. Znajduje się ok. 7 km od Umagu. To jedna z najbardziej zalesionych części Istrii. Gospodarka jest tu oparta głównie na rolnictwie. W Savudriji znajdują się...

  więcej >>
 • Seget Vranjica

  .

  ...
  więcej >>
 • Selce

  Selce to mała miejscowość turystyczna i jednocześnie port Kvarneru, położona w zatoce lekko opadającej ku morzu, 3 km na południowy wschód od Crikvenicy. Selce znane są z pięknej piaszczystej plaży miejskiej i wielu osłoniętych zatok ze żwirowymi kąpieli...
  więcej >>
 • Sibenik

  ŠIBENIK

  Informacje ogólne:
  Šibenik to historyczne miasto Chorwacji, położone w Dalmacji Środkowej. Położony jest nad ujściem rzeki Krka do Morza Adriatyckiego. Miasto urzeka bogactwem wysp i wysepek oraz fascynujący...

  więcej >>
 • Split

  Split położony jest w Dalmacji Środkowej. To miasto i duży port nad Morzem Adriatyckim znajdujący się na niewielkim półwyspie. Split jest drugim co do wielkości miastem Chorwacji, tuż po Zagrzebiu, natomiast największym w Dalmacji. Liczy ok. 200 t...

  więcej >>
 • Sv. Filip i Jakov

  Sv. Filip i Jakov to miejscowość turystyczna położona na brzegu Kanału Pašmańskiego. Leży w pobliżu miasta Zadar oraz Biograd Na Moru. Słynie z ustronnych zatok i bliskości wielu wysp. Jest doskonałym miejscem na wypoczynek. Ludność zajmuje si...

  więcej >>
 • Tar

  Tar to niewielka miejscowość położona na zachodnim brzegu półwyspu Istria. Gospodarka opiera się tu na turystyce, uprawie oliwek, uprawie winorośli i hodowli. Do ciekawszycj zabytków należą trzy kościoły: Saint Martin, św Antoniego i św Mihovil. Na półn...
  więcej >>
 • Tisno

  Tisno

  ...
  więcej >>
 • Trogir

  Trogir to miasto portowe na wybrzeżu Adriatyku, które znajduje się w Dalmacji Środkowej, w okręgu splicko-dalmatyńskich. Pierwotna część miasta Trogir leży na wyspie i połączona jest z lądem mostem z kamienia. Trogir uchodzi za wzór śred...

  więcej >>
 • Tucepi

  Tučepi to miejscowość położona w Dalmacji Środkowej, 5 km od Makarskiej. Plaża w Tučepi ciągnie się 3 km i jest najdłuższą na Riwierze Makarskiej. Wzdłuż plaży znajduje się piękna promenada w alei sosen. Gospodarka skupia się na turystyce. W Tu...

  więcej >>
 • Umag

  Miejscowość turystyczna oraz port w Chorwacji na półwyspie Istria, niedaleko granicy ze Słowenią, niedaleko nadmorskich miast takich jak Porec czy Rovinj. Umag jest ważnym ośrodkiem turystycznym, miastem turystyki i sportu, w którym spędzić można ciekawe chw...
  więcej >>
 • Vodice

  Vodice to miasto w Chorwacji, znajduje się na północ od Šibenika, nad Morzem Adriatyckim. Vodice to małe miasteczko z portem i centrum turystycznym oraz pięknymi plażami.

  ...
  więcej >>
 • Vrsar

  Vrsar to malownicze turystyczne miasteczko, położone w zachodniej części Istrii, na południe od miasta Poreč, 3 km na północ od Zatoki Limskiej. Vrsar znany jest dzięki dobremu zapleczu turystycznemu. Znajdują się tu liczne hotele takie jak Pineta czy Funtan...
  więcej >>
 • Vrsar - Funtana

  Znana jest ze źródeł słodkiej wody. Tyrystyka zaczęła sie szerzyć na tym terenie w latach sześćdziesiątych, kiedy to powstały liczne kempingi i ośrodek hotelowy, a także kwatery prywatne. Dzisiejsza Funtana rozpościera się z obydwu stron drogi Vrsar- Pore...
  więcej >>
 • Wyspa Brac - Bol

  To atrakcyjna miejscowość letniskowa, położona na południowym wybrzeżu wyspy Brač. Niedaleko Bolu leży piękność wśród adriatyckich plaż "Zlatni rat" raj dla miłośników windsurfingu i sportów wodnych. Ta wydłużona cz...

  więcej >>
 • Wyspa Brac - Postira

  Postira jest miasteczkiem portowym na północnej części Wyspy Brač. Znajduje się między Splitską i Pucisca oraz ok. 9 km od miasta Supetar. W pobliżu jest kilka pięknych zatok z plażami, które otoczone są lasami sosnowymi. Korzystne położ...

  więcej >>
 • Wyspa Brac - Supetar

  Jest usytuowany na północnej stronie wyspy Brač, w zatoce Św. Petra, od której otrzymał nazwę. Supetar jest dzisiaj jedno z głównych centrów turystycznych Dalmacji. Supetar jest linią promową popaczony z miastem Split, któ...

  więcej >>
 • Wyspa Hvar - Jelsa

  Miasteczko znajdujące się na północnej stronie Hvaru. Jelsa stała się ważnym centrum wyspy Hvar i częścią jego 130 letniej tradycji turystycznej. Otoczona gajami oliwnymi, winnicami i roślinnością śródziemnomorską, Jelsa łagodnie opada w spokój błęki...
  więcej >>
 • Wyspa Hvar - Stari Grad

  Jedno z najstarszych miast Europy i najstarszych miast Wyspy Hvar zwanej wyspą słońca, lawendy i wina, która może się pochwalić aż 130 letnią tradycją w zakresie organizowanej turystyki. Dzięki swojemu szczególnemu położeniu z jednej strony jest mocno zwi...
  więcej >>
 • Wyspa Krk

  Krk jest największą wyspą Adriatyku połączona z lądem mostem łukowym o długości 1430 m (największym na świecie) rozpoczynającym się w miejscowości Kraljevica. Wyspa Krk znajduje się na południowy-wschód od Rijeki. Jedną czwartą wyspy stanowi miasto o ...
  więcej >>
 • Wyspa Krk - Baska

  Z powodu ciekawej architektury uważana jest za jedną z najpiękniejszych miejscowości na wybrzeżu, a pod względem wielkości jest druga na kvarnerskiej wyspie Krk. Miejscowość ta leży na południowo zachodnim wybrzeżu wyspy, w odległości 19 km od Krk. Wyj...
  więcej >>
 • Wyspa Krk - Malinska

  Jest rozwiniętym centrum turystycznym na zachodnim wybrzeżu wyspy Krk, którą z lądem łączy most. Leży 13 km na północ do miasta Krk, w szerokim zalewie z dużą ilością zieleni i kilkoma pięknymi żwirowymi i piaszczystymi plażami. Miejsc...

  więcej >>
 • Wyspa Krk - Njivice

  To jedno z wielu osiedli turystycznych na Wyspie Krk. Niegdyś była to mała rybacka wioska, dziś jest znaną turystyczną miejscowością Kvarneru. Mała, spokojna, romantyczna miejscowość z czystą wodą i piękna przyrodą jest idealnym miejscem na rodzinny wy...
  więcej >>
 • Wyspa Krk - Punat

  Krk jest największą wyspą Adriatyku połączona z lądem mostem łukowym o długości 1430 m (największym na świecie) rozpoczynającym się w miejscowości Kraljevica. Wyspa Krk znajduje się na południowy-wschód od Rijeki. Jedną czwartą wyspy stanowi miasto o ...
  więcej >>
 • Wyspa Krk - Silo

  Silo to osiedle leżące na wschodnim wybrzeżu Wyspy Krk. Znana jest z pięknych plaż, osłoniętych od wschodnich i południowych wiatrów wąskim, długim cyplem. Miasteczko położone jest na przeciwko Crikvenicy, do której kursują małe promy i statki. Silo je...
  więcej >>
 • Wyspa Lopud

  .

  ...
  więcej >>
 • Wyspa Losinj - Mali Losinj

  Mali Lošinj to miasto w Chorwacji i jest największą miejscowością południowo-dalmatyńskiej wyspy Lošinj. Stanowi centrum finansowe, administracyjne oraz kulturalne w zachodniej części Kvarneru. Miasteczko usytuowane jest w zatoce Augusta obfi...

  więcej >>
 • Wyspa Losinj-Veli Losinj

  Veli Lošinj to miejscowość położona w wąskiej zatoce na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy Lošinj, która należy do archipelagu otaczającego wyspy Cres i Lošinj. Miejscowość ta, leżąca u podnóża góry Sveti Ivan, jest miejscem pochodzenia słynnych ma...
  więcej >>
 • Wyspa Pag - Lun

  Lun to miasteczko położone na północnym zachodzie Wyspy Pag. Otoczone jest koronami stuletnich oliwek. Lun jest wspaniałym miejscem do wypoczynku, panuje tu cisza i spokój, co sprzyja relaksowi. Na Wyspę Pag można dopłynąć promem z miejscowości Prizna lub do...
  więcej >>
 • Wyspa Pag - Novalja

  Novalja jest miejscowością położoną na Adriatyku na północno-dalmatyńskiej Wyspie Pag. Przyciąga setki turystów z całego świata. Widok z jednej strony Novalji to krystaliczne morze, z drugiej zaś -masyw Velebit. Novalja znana jest ze żwir...

  więcej >>
 • Wyspa Rab

  Wyspa Rab to jedna z najpiękniejszych wysp na Morzu Adriatyckim. Od strony lądu osłania ją pasmo górskie Velebit. Wyspa słynie z piaszczystych plaż. Ma 22 km długości i powierzchnię ok. 82 km2. Długość linii brzegowej wynosi 121 km. Najwyższy szczyt wyspy ...
  więcej >>
 • Wyspa Rab - Lopar

  Legenda mówi że z miejscowości Lopar pochodzi założyciel San Marino czyli Święty Maryn. Był on chrześcijańskim kamieniarzem i wywędrował na przeciwną stronę Adriatyku w poszukiwaniu pracy. Dotarł do w okolice dzisiejszego Rimini lecz zaczął być prześl...
  więcej >>
 • Wyspa Rab - Palit

  .

  ...
  więcej >>
 • Wyspa Rab - Suha Punta

  Suha Punta leży na Wyspie Rab i półwyspie Kalifront. Oddalona jest o 14 km od miasta Rab. Jest doskonałym miejscem dla osób ceniących ciszę i spokój. Znajdują się tu liczne zatoki z plażami żwirowymi. Suha Punta leży również ...

  więcej >>
 • Wyspa Solta - Necujam

  Šolta to trzynasta co do wielkości chorwacka wyspa leżąca w pobliżu Splitu. Najbardziej popularną miejscowością na wyspie jest Nečujam. Najstarsza miejscowość na Wyspie Šolta to Grohote, która znajduje się w centrum wyspy. Po zachod...

  więcej >>
 • Zadar

  Zadar to miasto w Dalmacji, położone nad Morzem Adriatyckim. To centrum gospodarcze i kulturalne Dalmacji i piąte co do wielkości miasto w Chorwacji. W Zadarze znajduje się port rybacki i handlowy, stocznia i port lotniczy. Jest ośrodkiem przemysłowym i kul...

  więcej >>
 • Zaton

  Zaton to wioska rolnicza położona 3 km na południe od Ninu i 16 km do Zadaru. Zaton jest typowo turystyczną miejscowością, szczególnie atrakcyjną dla rodzin z dziećmi. Znajduje się to jeden z największych ośrodków Holiday Village Zaton pos...

  więcej >>
 • Zivogosce

  Zivogosce to miejscowość turystyczna składająca się z kilku osad przy wybrzeżu zbudowanych w latach 60. Osada położona jest na Riwierze Makarskiej w Dalmacji Środkowej, między miejscowościami Makarska i Drvenik....
  więcej >>
 • cena: od PLN / 7 nocy zobacz
 • zapisz się na naszą listę wysyłkową

  Co tydzień najnowsze oferty i promocje.
  Wpisz w pole poniżej Swój adres e-mail i naciśniej przycisk Dodaj.

  Zadaj pytanie.

  Opisz jaki wypoczynek preferujesz. Ułatwi to nam przygotowanie najbardziej odpowiedniej oferty. Nasz konsultant oddzwoni do Ciebie, aby zaproponować wycieczki dostosowane do Twoich potrzeb.